Werkwijze

Het Kikforkids traject is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Afhankelijk van de leeftijd komt de ouder samen met het kind op consult. Het is de bedoeling dat het hele gezin betrokken wordt in het traject om met elkaar te groeien naar een gezonde(re) leefstijl.

We beginnen met een gratis kennismakingsgesprek. Ik leg dan uit wat de bedoeling is en u krijgt het werkmateriaal van het programma te zien. Als u na aanleiding van dit gesprek besluit om het traject te gaan volgen, geef ik u gelijk het intakeformulier en het werkboekje mee. Deze kunt u thuis samen met uw kind invullen en meenemen bij het eerste consult een week later. (We maken hiervoor gelijk een afspraak.)

In dit eerste consult (de intake) nemen we het intakeformulier door en het ingevulde eetdagboek. We vullen samen het dagmenu in en beginnen met het maken van afspraken voor op de poster. Elk consult wordt afgesloten met een opdracht(je) voor thuis.

In de volgende consulten wordt er steeds een onderwerp besproken waar ouder(s) en kind samen mee aan de slag kunnen. Als de algemene onderwerpen allemaal aan bod zijn gekomen, neem ik via een spel een anamnese af waardoor we kunnen zien wat er wel of (nog) niet goed gaat. Tijdens de resterende consulten gaan we aan de slag met deze punten zodat het traject precies aansluit op de hulpvraag.

Omdat bewegen een belangrijk onderdeel van het traject is, biedt Voedingsadvies-Bos een gratis Bootcamp-clinic aan speciaal voor kinderen!   www.bootcamp-bos.nl

Na afsluiting van het traject kan er behoefte zijn om de begeleiding voort te zetten. Dit is zeker mogelijk! De kosten hiervoor staan vermeld onder het kopje ‘tarieven’.